main-logo

Szczecinek łączy cechy dynamicznie rozwijającego się ośrodka przemysłowego z wyjątkową lokalizacją wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. Możliwość wykorzystania potencjału miasta i okolic gwarantuje specjalna strefa ekonomiczna w Szczecinku.

phone-icon

TELEFON (+48) 94 37 141 48

Więcej informacji na temat Strefy
Ekonomicznej uzyskasz telefonicznie.

strefa ekonomiczna szczecinek
Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku

„Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku”  nr WND-RPZP.01.03.03-32-005/14

Projekt zosta zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie

Działanie           1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw

Poddziałanie      1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Projekt polegał na budowie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ujściu do tzw. Wilczego Kanału, odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych do jeziora Wielimie. Planowana długość kolektora c.ca. 760 m,  średnica 1200 mm. Kolektor zapewni odprowadzenie wodę deszczowej z terenu 24,5 ha gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w Specjalnej strefie ekonomicznej. oraz umożliwi uruchomienie kolejnych 16 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje przemysłowe oraz instalacje odnawialnych źródeł energii. Razem obsługiwana powierzchnia terenów inwestycyjnych wyniesie 40,5 ha. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Powiatu Szczecinek, poprzez uzbrojenie 40,5 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na produkcję, usługi i usługi składu. Planowana instalacja kolektora deszczowego obejmuje teren specjalnej strefy ekonomicznej w Szczecinku, położony w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów Kronospan tzn. mający szczególne znaczenie gospodarcze, z uwagi na tworzony Szczecinecki Klaster Meblowy, będący wspólnym przedsięwzięciem Miasta Szczecinek, Starostwa , Kronospan Sp. z o.o. i PARR S.A. (zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną). Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta z uwagi na stworzenie alternatywnego odprowadzenia wód opadowych do jeziora Wielimie poprzez Wilczy Kanał , odciążając w ten sposób istniejącą kanalizację deszczową, której moc przerobowa osiągnęła już swoje maksimum, blokując tym samym dalszy rozwój gospodarczy miasta.

1. Wartość inwestycji         - 2 342 279,00 PLN

2. Wartość dofinansowania - 1 171 139,50 PLN

3. Wkład własny Miasta      - 1 171 139,50 PLN

Osiągnięte wskaźniki produktu:

1. Powierzchnia wspartych terenów mierzona w ha uzbrojonych gruntów: 40,5 ha

2. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie strefy mierzona w  m: 270

Inwestycja zakończyła się 26 marca 2015 roku.

 

Wykonanie inwestycji przyczyniło się do rozwoju gospodarczego Miasta Szczecinek, poprzez pozyskanie nowych inwestorów, stworzenia nowych miejsc pracy oraz ogólnego rozwoju społeczeństwa.

informacje dodatkowe
inwestorzy w strefie
kronospan-logo kronospan-logo
slowianka-logo slowianka-logo
emet-logo emet-logo
infomac-logo infomac-logo
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.